Objectius
La Fundació Emili Darder, sempre al servei del sobiranisme, el mallorquinisme, l'esquerra i l'ecologisme, té per objecte, :

a) Difondre el pensament polític, social i cultural, així com els valors i els principis que inspiraren la vida, l’obra i l’actuació pública d’Emili Darder.
b) Difondre el pensament polític d’aquelles persones que, com Emili Darder, hagin basat els seus ideals en la llibertat, la democràcia, el nacionalisme i el progrés social dels pobles i dels ciutadans i ciutadanes.
c) Estudiar i desenvolupar el pensament polític, social i cultural del nacionalisme democràtic a les Illes Balears.
d) Augmentar la sensibilització i la conscienciació de la societat sobre la idiosincràcia de les Illes Balears, promovent el coneixement de la seva imatge real i impulsant-ne l’estudi i la projecció pública, dins i fora de les Illes Balears.
e) Debatre els continguts del nacionalisme català i la seva importància en els àmbits local, illenc, estatal i internacional.
f) Afavorir un creixement harmònic de les dimensions política, econòmica, social i cultural de les Illes Balears
g) Estudiar i difondre les formes pròpies de la democràcia per contribuir a la seva actualització i per facilitar i estimular la participació dels ciutadans i ciutadanes.
h) Augmentar la formació política dels ciutadans i ciutadanes i aprofundir en el debat polític.
i) Aprofundir en l’estudi de la història de les Illes Balears, la seva realitat actual, social, cultural i econòmica i la seva projecció futura, i en el respecte dels factors que han d’influir en aquesta projecció.
j) Cercar i difondre els mitjans de cohesió social de totes les persones que viuen i treballen a les Illes Balears, integrants de la seva identitat nacional.
k) Desenvolupar estratègies coherents amb els objectius
l) Projecció i cooperació exterior, especialment amb la resta dels Països Catalans.
m) Desenvolupar línies de complicitat i consens a les Illes Balears i als Països Catalans.
n) Foment del coneixement de la realitat territorial, cultural i política de les Illes Balears dins l’àmbit de la Unió Europea.


Cercador
Vols rebre informació